De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   Wat werd door de soldaten gebouwd in 1938 en 1939 MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Telefoon en radio
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De rol van de Maginotlinie in mei en juni 1940 De rol van de Maginotlinie
   De gevechten in de Maginotlinie De gevechten
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De donkere jaren De donkere jaren
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage
dinsdag 16 februari 2016
De gevechten in 1940 en 1944

Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland, België en Frankrijk binnen. Het Franse 7de Leger onder generaal Giraud rukt op naar het noorden en bereikt Nederland. Een Franse infanterieregiment probeert de Duitsers in Zeeland tegen te houden, maar na de doorbraak bij Sedan op 13 en 14 mei moest het 7de Leger zich terugtrekken.
M Door de onstande bres in het Franse front rukten Duitse troepen op naar het westen richting Abbeville. De zwak verdedigde sectoren Ardennen, Maubeuge en Escaut waren niet opgewassen tegen de Duitse combinatie van tanks en vliegtuigen. Rondom Maubeuge lagen vier kleine infanterie-ouvrages met een 25mm kanon als zwaarste bewapening. Mitrailleurs waren geen partij voor de Duitse 88mm kanonnen en het ene na het andere kleine ouvrages moest zich overgeven. In sector Maubeuge moesten La Salmagne (22 mei), le Boussois (22 mei), Bersillies (23 mei), Les Sarts (23 mei) de strijd opgeven.
In de sector Escaut moest het kleine ouvrage Eth en de nabijgelegen kazemat Jenlain zich op 26 mei overgeven. De aanval in het Noorden - Ardennen, Maubeuge, Escaut
De aanval op La Ferte
De aanval op Fermont
De gevechten bij Hackenberg en Michelsberg
De doorbraak in de Sarre
Aanvallen op Schoenenbourg, FAC en Hochwald
Gevechten in het zuidoosten
1944
Na de verovering van het grootste gedeelte van Frankrijk wordt de ouvrages van de Maginotlinie door de Duitsers bezet. De "Pioniere" maken allereerst een inventaris om te zien wat bruikbaar is. Ook de propaganda komt opdraven. Voor het thuisfront wordt films gemaakt van de "verovering" van ouvrages in de "onoverwinnelijke" Maginotlinie. In de loop van de oorlog worden elektrische installaties en motoren eruit gehaald om herbruikt te worden bij de Duitse oorlogsindustrie en verdedigingswerken. Ook de munitie en bewapening is verdwijnt. Voor dit werk worden krijgsgevangenen, afkomstig uit de landen van het tegenwoordige Oostblok, ingezet Ouvrage Fermont wordt redelijk gespaard omdat het dienst als referentie voor de Maginolinie. Ook in die tijd passeren er talloze bezoekers zij het van militaire origine. Als de Geallieerde luchtbombardementen meer en meer schade toebrengen aan de frabrieken, installeren de Duitsers in enkele grote ouvrages fabrieken en magazijnen. Her en der vinden verbouwingen plaats. Ook vinden er allerlei proeven plaats; holle ladingen veroorzaken veel schade aan koepels en in het ouvrage Four-à-Chaux vinden experimenten met gas plaats. Tijdens een proef wordt een complete tourelle uit een gevechtsblok geblazen. Bij hun terugtocht in 1944/1945 saboteren Duitse troepen een aantal ouvrages in de Elzas. In ouvrage Hackenberg wordt het M1 opgeblazenen in ouvrage Michelsberg proberen de terugtrekkende troepen de hoofdgalerij te laten springen. Vooral Ouvrage Hochwald krijgt het zwaar te verduren en verandert in een ruine. Ook Amerikaanse troepen veroorzaken schade door hun experimenten met holle ladingen. Na vijf jaar oorlog en bezetting is de linie zwaar beschadigd. De sectoren Escaut, Maubeuge en Montmédy zijn niet meer bruikbaar; dit geldt ook voor alle Rijnkazematten.
1,1 2,1 3,1
1,2 2,2 3,2
1,3 2,3 3,3
1,4 2,4 3,4
1,5 2,5 3,5
1,6 2,6 3,6
1,7 2,7 3,7vorige pagina (Welke rol speelde de Maginotlinie bij de verdediging van Frankrijk?) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Het gebruik van de Maginotlinie in de Koude Oorlog)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op donderdag 28 januari 2016