De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Telefoon en radio
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De donkere jaren De donkere jaren
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage
dinsdag 16 februari 2016
Rehabilitatie - een nieuw begin


Toen de Genie stopte met het onderhoud aan de ouvrages, leek het of de Maginotlinie gedoemd was om te verdwijnen. Niet is minder waar. In de jaren 70 van de vorige eeuw werden ouvrages heel voorzichtig voor publiek opengesteld. Zou het leger nu eindelijk zijn geheimen prijsgeven? De ouvrages La Ferté, Fermont en Hackenberg verwelkomden honderden nieuwsgierige bezoekers. In de loop de jaren werden ouvrages overgedragen door het leger aan stichtingen die zorg gingen dragen voor de restauratie en instandhouding. Ook gemeenten kochten soms een ouvrage om het onder te brengen in een stichting die zich ging bezighouden met de restauratie. Langzamerhand volgden ook kleinere objecten zoals abri's en kazematten. Er werd naar gestreefd om de bezoekbare plaatsen zo authentiek mogelijk in te richten. Dit is vaak heel moeilijk omdat materiaal wijd en zijd verspreid is. Vaak werd een verlaten en al gedeeltelijk gesloopt object ontdaan van bruikbaar materiaal. Ook technische installaties werden weer opgebouwd; in veel ouvrages en ook kazematten kun je weer de motoren horen draaien.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van voor het publiek toegankelijke ouvrages, abri's en kazematten. Als hoofdbron voor de informatie dient de site WIKI Maginot. Deze Franse site probeert alle nog bestaande en ook niet meer aanwezige objecten van de Maginotlinie in kaart te brengen en te documenteren. Veel bezoekbare objecten hebben een eigen internetsite.

Bezoekbare ouvrages/kazematten/abri's
Naam Soort internetbron
Cimétière du
Mont des Bruyère
Ouvrage WIKI informatie
Blog (FR)
La Salmagne Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
La Ferte Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
Fermont Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (NL)
Bois du Four Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
Gros Bois Abri WIKI informatie
Internetsite (FR)
Grand Lot Kazemat WIKI informatie
Zeiterholz Abri WIKI informatie 
Immerhof Ouvrage WIKI informatie 
Internetsite (FR)
Bois Karre Ouvrage WIKI informatie 
Internetsite (FR)
Bois de Cattenom   Abri informatie 
Internetsite (FR)
Galgenberg Ouvrage WIKI informatie 
Internetsite (FR)
Sentzich Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
Bichel Sud Abri WIKI informatie
Internetsite (FR)
Hackenberg Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR/ENG/DUI)  
Chênes Brulés Waarnemingspost WIKI informatie
Michelsberg Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
Bilmette Abri WIKI informatie
Huberbusch Kazematten WIKI informatie
WIKI informatie
Bockange Abri WIKI informatie
Bousse Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
Bambesch Ouvrage WIKI informatie
Bezoekbare ouvrages/kazematten/abri's
Naam Soort internetbron
Laudrefang Ouvrage WIKI informatie    
internetsite
Rohrbach Ouvrage WIKI informatie
Simserhof Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (FR)
Four à Chaux Ouvrage WIKI informatie
Intersite (ENG/DUI)
Schoenenbourg Ouvrage WIKI informatie
Internetsite (ENG/DUI)      
Esch Kazemat WIKI informatie
Internetsite (ENG/DUI)
Hatten Abri WIKI informatie
Internetsite (ENG/DUI)
Heidenbuckel Abri WIKI informatie
Internetsite (FR)
Dambach Noord/Neunhoffen Kazemat WIKI informatie
Marckolsheim Zuid Kazemat WIKI informatie
Ancienne Redoute Abri WIKI informatie
Internetsite (DUI)
Saint Gobain Ouvrage WIKI informatie
Internetsite
Roche la Croix Ouvrage WIKI informatie
bezoekinformatie
Saint Ours Haut Ouvrage WIKI informatie
bezoekinformatie
Saint Ours Bas Ouvrage WIKI informatie
Frassinea Ouvrage WIKI informatie 
internetsite
L'Agaisen Ouvrage WIKI informatie 
internetsite (ENG)
Saint Roch Ouvrage WIKI informatie
Barbonnet Ouvrage WIKI informatie
Sainte Agnes Ouvrage WIKI informatie
bezoekinformatie
Cap Martin Ouvrage WIKI informatie
bezoekinformatievorige pagina (De Maginotlinie wordt buiten gebruik gesteld - begin van de afbraak) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Actualiteiten)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op dinsdag 8 mei 2018