menu
Gebruikte termen en afkortingen in de Maginotlinie

Op deze pagina vind je een overzicht van afkortingen en termen die gebruikt op deze site.

Afkorting/begrip Frans Nederlands omschrijving
A
AC Anti-Char Anti-tank Anti-tankgeschut van 25mm, 37mm of 47mm
AM Arme Mixte Gemengd Wapen Een wapen dat bestaat uit twee Reibel mitrailleurs en een 25mm anti-tankkanon. Op de site wordt ook de term "Gemengd wapen" gebruikt
Aanvangssnelheid
afgekort V°
    De snelheid waarmee de granaat of kogel de loop van een vuurmond verlaat uitgedrukt in meters per seconde
C
Cloche   Klok De vaste, dus niet beweegbare, koepels in verschillende types
D
Direct vuur     Met tourelles kan direct op korte afstand gevuurd worden. Dit betekent dat met behulp van een kijker de kanonnen worden gericht. De tourellecommandant beoordeeld de inslagen en geeft meteen de korrekties door
F
FM Fusil-Mitrailleur Lichte mitrailleur lichte mitrailleur kaliber 7,9mm
G
GFM (cloche) Guetteur Fusil-Mitrailleur Waarneming en mitrailleurvuur Een vaste koepel voor waarneming (observatie) en mitrailleurvuur
I
Indirect vuur     De artillerie vuurt vanuit een voor de vijand onzichtbare positie met behulp van coordinaten. De vuurleiding wordt gedaan door artilleriewaarnemers in het veld
J
JM Jumelage de Mitrailleuses   Een dubbele of tweelingmitrailleur type Reibel
M
Maginot, André     Maginot (1877-1932) was in verschillende kabinetten Minister van Orlog. Zo ook van nov. 1929 tot feb. 1930. In jan. 1930 werd zijn wet voor de bouw van de Maginotlinie aangenomen.
T
Tourelle   toren(tje) Een konstruktie waarbij de schietkamer met wapens met behulp van een balansarm omhoog komt (in batterij) en weer naar beneden zakt (en éclipse)
De hele konstruktie kan 360° in het rond draaien
V
VDP (cloche) Vision Directe et Périscopique   Koepel voor artilleriewaarneming met periscoop en kijker
VP (cloche) Vision Périscopique   Koepel voor artilleriewaarneming met een periscoop


bijgewerkt: woensdag 27 januari 2016