Terug naar beginpagina Homepage Maginot.nl

Terug naar beginpagina Homepage Maginot.info

Boeken te koop/Books for sale


Door de aankoop van een boekenverzameling heb ik een zeer divers aanbod van boeken op het gebied van fortificaties (Maginotlinie,Atlantikwall en Zwitserland), Tweede Wereldoorlog en diverse andere onderwerpen. Klik hieronder op het boek om een verzameling te zien.
Maak je interesse kenbaar door een mail te sturen.Zie hiervoor de beginpagina van elke verzameling.

Boeken over de Maginotlinie     Boeken over de Atlantikwall     Boeken over Zwitserse Fortificaties     Overzicht alle boeken


Recently I bought a large book collection and now I have a various offer with books on the subject fortifications (Maginot Line, Atlantikwall and Switzerland), WWII and other subjects. Click on the book to see a collection.
If you are interested, please send an email.Look on the first page of the collection.


Books about the Maginot Line     Books about the Atlantikwall     Books about Swiss Fortifications     All books
bijgewerkt: donderdag 12 januari 2012