terug naar de manschappeningang   Manschappeningang
Bemanning van Fermont

Naar analogie van een schip spreekt men bij de Maginotlinie altijd over de bemanning van een ouvrage. We bedoelen dan het garnizoen of de bezetting. Als alle pantserdeuren gesloten waren, was het ouvrage op zichzelf aangewezen. Hulp van buitenaf was niet meer mogelijk.
De bemanning van een ouvrage bestond uit infanteristen voor de nabijheidsverdediging en artilleristen voor verdediging op de langere afstand. De genie zorgde er voor dat de technische installaties in het werk onder alle omstandigheden konden functioneren.


Voor Fermont was de bemanning als volgt samengesteld (theoretisch):

onderdeel officieren onder-off. soldaten totaal
Artillerie 8 27 172 207
Infanterie 8 26 177 211
Genie 4 20 128 152
Med. dienst 1 2 0 3
Totaal 21 75 477 573


Theoretische bezetting per blok
  Artillerie Infanterie Genie Med.dienst  
  off. o/off. mansch. off. o/off. mansch. off. o/off. mansch. off. o/off. totaal
blok 1 1 6 49     4   1 9     70
blok 2       1 2 18   1 5     27
blok 3 5 4 21 3 2 35 2 4 18     94
blok 4 1 7 48   1 5   1 9     72
blok 5 1 6 40     4     3     54
blok 6       1 2 22     2      27
blok 7       1 2 20     7     30
Mansch. ingang         2 20   1 13     36
Munitie-ingang         1 25   1 12     39
M1             1 2 7     10
Centrale               3 14     17
Med. dienst                   2 1 3
totaal 8 23 158 6 12 153 3 14 99 2 1 479terug naar de manschappeningang schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email  

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op woensdag 18 augustus 2021