Opbouw ouvrages

Ingangen
   De munitie-ingang Munitie-ingang
   De manschappeningang Manschappeningang
   De gemengde ingang Gemengde ingang

Gevechtsblokken
Artillerieblokken
   De opbouw van een hefkoepelblok Tourelleblok
   De flankerende artilleriekazemat Flankerend blok
   Het mortierblok Mortierblok
   De indeling van de linie in sectoren Gemengd blok

Infanterieblokken
   Blok met een mitrailleurhefkoepel Tourelleblok
   De flankerende infanteriekazemat Flankerende kazemat

Observatieblok
   Observatieblok met koepel Observatiekoepel

Overige onderdelen
   De indeling van de linie in sectoren Galerijen
   De indeling van de linie in sectoren Munitiemagazijnen
   De indeling van de linie in sectoren Kazerne
   De indeling van de linie in sectoren Usine
   De indeling van de linie in sectoren Filterruimte

   terug naar de pagina over de Maginotlinie De Maginotlinie
De opbouw van een ouvrage - diverse onderdelen

Een ouvrage (werk) in de Maginotlinie is een geheel van ingangen en gevechtsblokken (oppervlakte) en galerijen, munitiemagazijn, elektrische centrale (usine) en kazerne (ondergronds). De onderdelen zijn door ondergrondse galerijen met elkaar verbonden, maar elk ouvrage is een zelfstandige eenheid, die niet met andere ouvrages is verbonden.
Een ouvrage bestaat uit verschillende onderdelen:
  • ingang(en) voor manschappen en aanvoer munitie en materieel
  • gevechtsblokken met de bewapening
  • munitiemagazijnen voor de munitievoorraad
  • galerijen voor de verbinding tussen de diverse onderdelen
  • kazerne voor het onderbrengen van de bemanning
  • elektrische centrale voor het opwekken van stroom
  • ventilatieruimte voor het verwijderen van eventuele gifgassen

Een galerij die naar gevechtsblokken leidt mt smalspoor zonder elektrische tractie (Ouvrage Galgenberg) Galerijen

De onderdelen in een ouvrage waren onderling verbonden door een ondergronds gangenstelsel. Vanuit de munitie-ingang van een artillerie-ouvrage liep de hoofdgalerij langs het hoofd- munitiemagazijn; vanaf de manschappeningang liep de galerij langs de grote filterruimte, de ondergrondse elektriciteitscentrale (usine) en de kazerne. Beide gangen kwamen bij elkaar en gingen als één hoofdgang naar de gevechtsblokken. Bij een ouvrage met een gemengde ingang was er slechts één hoofdgalerij. Bij het hoofdmunitiemagazijn (M1) was een station om munitietreinen samen te stellen. In de lange galerij zijn een aantal plaatsen (afhankelijk van de lengte van de galerij) waar treinen elkaar kunnen passeren. Vanuit de hoofdgalerij lopen kleinere gangen naar de gevechtsblokken. De lengte van een gangenstelsel varieert van enkele honderden meters tot 5 à 6km.

Diepte van de galerijen
type Ouvrage Abri
Harde rots 12m 8m
Kalksteen 16m 10m
Steenachtig 18m à 20m 12m à 15m
Zware klei 25m à 30m 18m à 20m
Afmetingen(m)van de galerijen in een ouvrage
type I II III IV V VI
Hoogte 3,50m 3,35m 3,10m 3,10m 2,50m 2,35m
Breedte 3,30m 3,05m 2,15m 1,65m 1,50m 1,20m
Plattegrond van het hoofdmagazijn M1 (Ouvrage Fermont) Munitiemagazijn

Elk ouvrage heeft een hoeveelheid munitie die varieert naar gelang de samenstelling van de bewapening. Ze bestaat uit granaten van 75mm en 135m, mortiergranaten van 81mm en 50mm, anti-tankgranaten van 37mm en 47mm en mitrailleurpatronen. Een groot deel van de munitie ligt opgeslagen in een hoofdmagazijn (M1); een kleiner aantal ligt in de magazijnen onderin de artillerieblokken (M2). Een kleine hoeveelheid ligt in M3 bij de 75mm kanonnen.
Klik hier voor informatie over munitiemagazijnen.


De manschappenkeuken in een groot ouvrage(Schoenenbourg) Kazerne

Om een veilig onderkomen voor de bemanning van een ouvrage te hebben, beschikte een ouvrage over een ondergrondse kazerne. Bij de artillerie-werken bevond deze zich op een grote afstand (1 à 1,5km) van de gevechtsblokken. De grootte hing af van het aantal manschappen en officieren. De bemanning leefde in een ritme drie ploegen, zodat er telkens maar een derde deel in de kazerne verbleef. Er waren slaapzalen, een volledig uitgeruste keuken, een ziekenboeg en voorraadruimtes voor levensmiddelen. Soldaten en officieren sliepen in aparte gedeelten van de kazerne.Usine Artillerie-ouvrage Fermont: Twee 6-cylinder SGCM motoren in de usine

Elektrische stroom was voor een ouvrage van levensbelang. Ventilatoren, liften, verlichting, elektrische trein, de keuken, tourelles, alle onderdelen gebruikten elektrische stroom. Elk ouvrage had een centrale met dieselmotoren die gekoppeld waren aan een generator. Het aantal grote motoren varieerde van acht (ouvrage Hochwald) tot vier of drie (artillerie-ouvrages). Infanterie-ouvrages hadden twee kleine motoren. De gebeurtenissen in mei/juni 1940 hebben aangetoond dat een elektrische centrale van levensbelang was. Tegenwoordig zijn er nog veel motoren die kunnen draaien. Voor meer informatie zie de betreffende pagina.


De grote ruimte met de luchtfilters in ouvrage Michelsberg Filterruimte

Het gebruik van gifgas in de Eerste Wereldoorlog had desastreuze gevolgen voor de soldaten die er mee in aanraking kwamen. Hoewel het gebruik bij de conventie van Genève (1925) verboden was, gingen de bouwers van de linie ervan uit dat een vijand zich niet aan dat verbod zou houden. Elk ouvrage, elke abri en kazemat had daarom een filterruimte waarin luchtfilters stonden. In geval van een gasaanval kon de lucht gefilterd worden. Voor meer informatie over de werking van het ventilatiesysteem zie de betreffende pagina.
vorige pagina (Het observatieblok) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De opbouw van de intervalkazematten)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 19 februari 2024