De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Munitiemagazijnen M1, M2 en M3

Hoofdbewapening artillerie-ouvrages
met een hoofdmagazijn M1
Ouvrage 75mm
kanon
81mm
mortier
135mm
houwitser
Fermont 5 2  
Latiremont 6 2  
Bréhain 4 2 2
Rochonvillers 7   5
Molvange 6 2 2
Soetrich 4 2 2
Galgenberg   2 2
Métrich 7 4 2
Hackenberg 9 4 5
Anzeling 4 2 3
Simserhof 8 4 4
Hochwald 11 2 5

Munitie in de vorm van mitrailleurpatronen, granaten in verschillende kalibers, handgranaten en explosieven was heel belangrijk in een ouvrage of kazemat. Een veilige opslag was zo mogelijk nog belangrijker; de meest veilige plaats was een ruimte onder de grond. De grote hoeveelheden granaten, die varieerden van 6.400 tot 88.800 stuks werden niet op één plaats opgeslagen, maar in diverse magazijnen. De samenstelling en opbouw van deze magazijnen is per ouvrage verschillend. Sommige artillerie-ouvrages hadden een groot hoofdmagazijn, M1 genaamd. Andere artillerie-ouvrages hadden geen M1, maar alleen kleine magazijnen bij de artilleriegevechtsblokken. Er bestaan drie verschillende types magazijn.

 • M1
  Munitievoorraad M1 Ouvrage Fermont
  75mm granaten kanon 15.000
  81mm granaten mortier 3.000
  50mm granaten mortier 12.000
  47mm granaten anti-tankkanon 675
  handgranaten   960
  7,5mm patronen JM en FM 790.000

  Dit was in een aantal ouvrages het hoofdmagazijn. Zie de plattegronden en de tabel met de hoofdbewapening. Om het transport te vergemakkelijken, was het dichtbij de Munitie-ingang gesitueerd. Hier lag het grootste gedeelte van de munitievoorraad opgeslagen in verschillende ruimten. Het magazijn bestaat uit twee parallel lopende galerijen met daar tussen in de opslagruimtes die van elkaar gescheiden worden door het terrein met een minimale breedte van een opslagruimte.
  De wagons met munitie werden met de hand of met een elektrische lier in grote magazijnen van uit de hoofdgalerij binnengereden en met behulp van een loopkat en takels gelost. Ze werden soort bij soort opgeslagen. Ook de afvoer richting de gevechsblokken gebeurde op dezelfde manier; de trein werd samengesteld op het " gare" of hoofdstation bij het M1.

  De los- en laadplaats in een groot M1 Deur die de drukgolf van een explosie tegenhoudt, geopend (Ouvrage Galgenberg) Elke opslagruimte werd afgesloten met deuren en bakstenen muren. Deze konden in geval van een explosie de drukgolf afremmen. Voor dat doel lag tegenover elke ruimte een nis, waarin eventueel ook de caissons met lege hulzen konden worden geplaatst. In veel M1's werd vlak voor het uitbreken van de oorlog een brandblusinstallatie geïnstalleerd.
  In geval van een explosie zou de drukgolf in de hoofdgalerij komen en dus naar de gevechtsblokken gaan. Om dit te voorkomen was een pantserdeur van 7 ton geplaats. Normaal was deze vergrendeld, maar de wachtpost naast deur kon deze met een hendel sluiten. Een contra-gewicht trok dan de deur dicht. Via een kleine hulpgang kon met een kabel en een handlier de deur weer opengetrokken worden. In ouvrage Galgenberg wordt soms een demonstratie van het sluiten en openen gegeven.

 •  
 • M2
  Munitievoorraad M2 Ouvage Fermont
  75mm granaten kanon 14.000
  81mm granaten mortier 2.800
  50mm granaten mortier 7.800
  47mm granaten anti-tankkanon 675
  7,5mm patronen JM en FM 443.000
  Totaal van 7 gevechtsblokken en 2 ingangen
  Een magazijn M2 in een artillerieblok

  In de ouvrages met een M1 was dit een magazijn bij de gevechtsblokken; in een ouvrage zonder M1 werd hier de totale voorraad voor een de bewapening van een gevechtsblok opgeslagen. Een M2 bestond één of meer ruimten, die afgesloten waren met een hek. Hierin stond de munitie die in het gevechtsblok gebruikt werd. Met de trein werd, indien nodig, munitie vanuit het M1 aangevoerd. Met hulp van een mobiele stroomafnemer duwde de locomotief de wagons zo ver mogelijk richting M2. Met behulp van takels werden de caissons met munitie gelost en in het magazijn geplaatst. In een gevechtssituatie werden de caissons met een takel via de monorails naar de lift(en) getransporteerd.

 •  
 • M3
  Munitievoorraad M3 Ouvage Fermont
  75mm granaten kanon 3.000
  81mm granaten mortier 600
  50mm granaten mortier 3.300
  47mm granaten anti-tankkanon 450
  7,5mm patronen JM en FM 354.000
  Totaal van 7 gevechtsblokken en 2 ingangen
  Een opslagrek (M3) voor mitrailleurpatronen in een infanteriekazemat

  Dit was de voorraad munitie die dichtbij de wapens lag en gereed was om af te vuren.
  In artillerieblokken bestond dit magazijn bestond uit houten kasten die met een rolluik konden afgesloten worden. Hier lagen de kartetsgranaten, die gevuld waren met loden kogels. Bij het verlaten van de loop ontplofte de granaat en werden de kogels over een groot oppervlak verspreid. In een infanterieblok waren de 7,5mm patronen in kisten in een rek opgeslagen. Hier werden de magazijnen van de mitrailleurs gevuld. Indien van toepassing was er ook een hoeveelheid handgranaten.vorige pagina (Het transport van munitie en materieel) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De ondergrondse kazerne)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zaterdag 17 februari 2024