Geef een zoekterm op
index sitemap advanced
zoekmachine door freefind

Scan bezoekinfo

Vul het aanvraagformulier voor een groepsbezoek in

Lees en teken het gastenboek

Bekijk en download de folder van Ouvrage Fermont


Ouvrage Fermont

Planning en bouw van de sector Crusnes Sector Crusnes
De bouw van Fermont De bouw
De jaren 1936-1939 1936-1939
"Drôle de guerre" "Drôle de guerre"
De oorlogsdagen in Fermont De oorlogsdagen
Fermont tijdens de oorlog Fermont tijdens de oorlog
Na de oorlog Na de oorlog

Rondom Fermont Rondom Fermont
Plattegrond Plattegrond
Manschappeningang Manschappeningang
Munitie-ingang Munitie-ingang
Munitiemagazijn Munitiemagazijn
Kazerne Kazerne
Eelektrische centrale Elektrische centrale
        Gevechtsblokken
      gevechtsblok 1 Blok 1
      gevechtsblok 2 Blok 2
      gevechtsblok 3 Blok 3
      gevechtsblok 4 Blok 4
      gevechtsblok 5 Blok 5
      gevechtsblok 6 Blok 6
      gevechtsblok 7 Blok 7

Het museum van de Maginotlinie Museum van de Maginotlinie
mogelijkheden voor bezoek Een bezoek aan Fermont
aanvraag groepsbezoek Aanvraag groepsbezoek
Download de folder Download de folder
Terug naar beginpagina Home

Ontwikkeling van de sector Crusnes


De wet Maginot van 1930 voorzag eigenlijk niet in de bouw van een verdedigde sector rond Longwy. Op aandringen van senator Albert Lebrun werd toch besloten om een verdedigingslinie te bouwen ter bescherming van het industriebekken rond Longwy en Briey. In 1931 begon men aan de tweede bouwfase van de Maginotlinie; deze duurde van 1931 tot 1934. Fermont ging gebouwd worden in de versterkte sector Crusnes, die zicht uitstrekte van Longuyon tot Thionville.
Het eerste project voor de sector Crusnes, dat dateerde uit 1926, ging uit van een tracé aan de noordrand van het plateau dat door een rivier, de Chiers, wordt doorsneden. De stad Longwy met zijn mijnbouw- en industriegebied zou dan binnen de verdedigingslinie komen te liggen.
De ontwerpers kwamen echter tot de conclusie dat de verdedigingssituatie van Longwy te ingewikkeld werd. De stad wordt verdeeld door twee diepe dalen, die volstaan met fabrieken. Omdat Longwy vlak bij de grens ligt, kon de vijand gemakkelijk deze industriegebieden onder artillerievuur houden. Een dergelijke verdediging had alleen maar een psychologisch effect. Bovendien had een modern ouvrage op de oude wallen van de stad gebouwd moeten worden.
In juni 1927 bracht maarschalk Pétain een bezoek aan de streek; op zijn advies werd besloten om de linie een aantal kilometers naar het zuiden te verleggen. Na wat discussie over kleine varianten werd het defintieve plan op 22 augustus 1930 door minister André Maginot goedgekeurd.

Het bouwprojekt bestond uit:
  • 7 artillerie ouvrages: Bois du Rafour, Fermont, Latiremont, Mauvais Bois, Bois du Four, Bréhain en Aumetz
  • één infanterie ouvrage: Ferme Chappy
  • 20 infanteriekazematten
  • 25 abri's (versterkte onderkomens voor infanterie
  • 10 versterkte waarnemingsposten

De ingenieurs, die deze bouwplannen hadden uitgewerkt, werden geconfronteerd met toenemende bezuinigingen in dit projekt, zodat een aantal van de plande opstellingen naar een tweede bouwcyclus werd doorgeschoven of helemaal niet meer zou worden gebouwd. De tweede bouwcyclus kwam er echter nooit door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940.
Na veel aanpassingen en doorschuiven naar een tweede bouwfase werden gebouwd:

  • 3 artillerie-ouvrages: Fermont, Latiremont en Bréhain
  • 4 infanterie-ouvrages: Ferme Chappy, Mauvais Bois, Bois du Four en Aumetz
  • 36 infanteriekazematten
  • 1 abri (versterkt onderkomen voor infanterie
  • 5 versterkte waarnemingsposten

Het volgende overzicht geeft een beeld van de gerealiseerde ouvrages en de geplande uitbreidingen.

Ouvrage EH EM B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5
Bois du Rafour niet gebouwd
Ferme Chappy     inf Tmit             X      
Fermont X X T75 Tmit Obs 3x75 T81 Tmit Inf   T75 T135 Inf Inf
Latiremont X X Inf Obs/Tmit Tmit T81/Inf 3x75 3x75     T75 T135  
Mauvais Bois     Inf Inf Tmit           T75 T75    
Bois du Four     Art/Tmit               T75 T75 T75 T135 Inf
Bréhain X X Tmit Tmit Obs T75 T135 T75 T81 Inf T135      
Aumetz     Inf Tmit Inf           T75 T75 T135  

EH Manschappen-ingang B1.. Gevechtsblok X gebouwd Tmit mitrailleurhefkoepel
EM Munitie-ingang C1.. Gevechtsblok T Hefkoepel Obs waarneming
  gerealiseerd   niet gebouwd 75 kaliber in mm Art Artillerie

Sectorkaart Crusnes, voorprojekt en definitieve uitvoering<br />Oorspronkelijke tekening: Jean-Yves Mary<br />Aanpassingen: Hans Vermeulen


startpagina Fermont schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email De geschiedenis van de bouw van het Ouvrage Fermont

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zondag 4 februari 2024