Geef een zoekterm op
index sitemap advanced
zoekmachine door freefind

Scan bezoekinfo

Vul het aanvraagformulier voor een groepsbezoek in

Lees en teken het gastenboek

Bekijk en download de folder van Ouvrage Fermont


Ouvrage Fermont

Planning en bouw van de sector Crusnes Sector Crusnes
De bouw van Fermont De bouw
De jaren 1936-1939 1936-1939
"Drôle de guerre" "Drôle de guerre"
De oorlogsdagen in Fermont De oorlogsdagen
Fermont tijdens de oorlog Fermont tijdens de oorlog
Na de oorlog Na de oorlog

Rondom Fermont Rondom Fermont
Plattegrond Plattegrond
Manschappeningang Manschappeningang
Munitie-ingang Munitie-ingang
Munitiemagazijn Munitiemagazijn
Kazerne Kazerne
Eelektrische centrale Elektrische centrale
        Gevechtsblokken
      gevechtsblok 1 Blok 1
      gevechtsblok 2 Blok 2
      gevechtsblok 3 Blok 3
      gevechtsblok 4 Blok 4
      gevechtsblok 5 Blok 5
      gevechtsblok 6 Blok 6
      gevechtsblok 7 Blok 7

Het museum van de Maginotlinie Museum van de Maginotlinie
mogelijkheden voor bezoek Een bezoek aan Fermont
aanvraag groepsbezoek Aanvraag groepsbezoek
Download de folder Download de folder
Terug naar beginpagina Home

"Drôle de Guerre"

De politieke ontwikkelingen die leidden tot de opkomst van het Nazisme in Duitsland en het Fascisme in Italië veroorzaakten toenemende spanningen in het Europa van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Deze periode kende opeenvolgende crises:

  • In maart 1938 forceerde Hitler de "Anschluss" met Oostenrijk en installeerde Seys-Inquart als bestuurder.
  • Na het akkoord van München werd in maart 1939 het Sudetenland en het grootste gedeelte van Tsjechië door Duitsland bezet.
  • De aanval op Polen op 1 september 1939 deed de vlam in de pan slaan, want twee dagen later verklaarden Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland.

Engeland en Frankrijk hadden Polen de garantie gegeven dat beide landen in een dergelijk geval hulp zouden bieden. Frankrijk eiste van Duitsland dat het zich zou terugtrekken uit Polen; toen dat geweigerd werd, verklaarde het op 3 september 1939 de oorlog aan Duitsland.
De periode van september 1939 tot 10 mei 1940 noemt men wel de "Drôle de Guerre"(vrij vertaald: de Spek- en Bonenoorlog). Behalve een kleine inval van Franse troepen in Duitsland gebeurde er niets spectaculairs. Beide tegenstanders stuurden patrouilles uit om posities te verkennen en sporadisch vonden er kleine artilleriebeschietingen plaats. Beide partijen voerden ook een hevige propaganda-oorlog om duidelijk te maken dat het aanvallen van de tegenstander geen enkele zin had.

Het ouvrage Fermont was in die tijd volledig bezet en paraat. Desondanks vonden er nog bezoeken plaats van militairen en journalisten. Nu er geen directe aanval op de Maginotlinie kwam, ging men zich bezig houden met de versterking van de stellingen. Er werden loopgraven gemaakt, anti-tankrails geplaatst en vernielingen van bruggen, wegen, enz. klaargemaakt. Er werden ook blockhaus gebouwd voor mitrailleurs en anti-tankkanonnen. Er vonden oefeningen plaats, vaak in combinaties met de opgestelde veldbatterijen. Officieren en onder-officieren volgden cursussen en gingen op stage om hun kwaliteiten te verbeteren.

Vanaf sept. 1939 vertrok elke twee weken een kwart van de bemanning van Ouvrage Fermont op rust naar een dorp in de buurt. Zij werden dan vervangen door een detachement recruten die in Fermont hun opleiding kregen. Vanaf november 1939 werd er weer verlof toegestaan: eerst 6%, daarna 8% en tenslotte 15% van de bemanning mocht enige tijd doorbrengen bij hun familie. De winter van 1939-1940 was heel streng; het vroor hard en er viel veel sneeuw. In Ouvrage Fermont werden in het station bij het M1 toneelvoorstellingen en concerten gegeven. Door de inval in Noorwegen (9 april 1940) werden de verloven weer tijdelijk ingetrokken, maar omdat het rustig bleef in de sector werden ze vanaf 25 april weer toegestaan.
Veertien dagen later brak de oorlog uit en kreeg de Maginotlinie zijn vuurdoop.


De jaren 1936 en 1939 schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email De oorlogsdagen van Fermont - 10 mei 1940 t/m 15 mei 1940

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zondag 4 februari 2024