Geef een zoekterm op
index sitemap advanced
zoekmachine door freefind

Scan bezoekinfo

Vul het aanvraagformulier voor een groepsbezoek in

Lees en teken het gastenboek

Bekijk en download de folder van Ouvrage Fermont


Ouvrage Fermont

Planning en bouw van de sector Crusnes Sector Crusnes
De bouw van Fermont De bouw
De jaren 1936-1939 1936-1939
"Drôle de guerre" "Drôle de guerre"
De oorlogsdagen in Fermont De oorlogsdagen
Fermont tijdens de oorlog Fermont tijdens de oorlog
Na de oorlog Na de oorlog

Rondom Fermont Rondom Fermont
Plattegrond Plattegrond
Manschappeningang Manschappeningang
Munitie-ingang Munitie-ingang
Munitiemagazijn Munitiemagazijn
Kazerne Kazerne
Eelektrische centrale Elektrische centrale
        Gevechtsblokken
      gevechtsblok 1 Blok 1
      gevechtsblok 2 Blok 2
      gevechtsblok 3 Blok 3
      gevechtsblok 4 Blok 4
      gevechtsblok 5 Blok 5
      gevechtsblok 6 Blok 6
      gevechtsblok 7 Blok 7

Het museum van de Maginotlinie Museum van de Maginotlinie
mogelijkheden voor bezoek Een bezoek aan Fermont
aanvraag groepsbezoek Aanvraag groepsbezoek
Download de folder Download de folder
Terug naar beginpagina Home

DE KAZERNE

De kazerne was een ondergronds verblijf, waar de bemanning alleen in oorlogstijd en alarmsituaties verbleef. Het verblijf was door de hoge luchtvochtigheid en lage temperatuur niet aangenaam. Nog in 1940 was men bezig met het aanbrengen van een klimaatregeling om de luchtvochtigheid en temperatuur te kunnen controleren. In vredestijd waren de officieren en soldaten ingekwartierd in Cités of kazerne-dorpen. Bij Doncourt is een dergelijke cité nog aanwezig.

De kazerne is een heel strak en logisch opgezette verblijfsruimte, die vier belangrijke functies heeft. Klik op de afbeelding voor nadere uitleg

De operatiekamer in de infirmerie

De ziekenboeg, ook wel Infirmerie (C) genoemd, is bedoeld om eerste hulp aan gewonden te bieden. Hiervoor is een operatiekamer, apotheek, verbandkamer en gewondenkamer beschikbaar.
Op 21 juni 1940 werd de koepel voor de nabijheidsverdediging op de Manschappeningang getroffen door Duitse anti-tankgranaten. Hierbij vielen één dode, de waarnemer Florian Piton en één zwaargewonde. Op 22 juni werd Florian Piton in de muur op het middelste station in de hoofdgalerij bijgezet. Gedurende de gevechten in juni 1940 werden in het kleine hospitaal verschillende lichtgewonden verzorgd.


Slaapruimte voor 30 man Voor de manschappen, in totaal 469, zijn zes slaapzalen (A) beschikbaar. Elke slaapzaal heeft een capaciteit van 24 man, zodat er dus 144 man kan rusten. Het andere deel van de manschapen bevindt zich in de gevechtsblokken of heeft elders dienst. Later werd door het plaatsen van tussenschotten de capaciteit opgevoerd naar 30 man per slaapzaal.
De officieren en onder-officieren beschikken over zes slaapruimten (B) : twee kamers voor onder-officieren, 3 kamers voor officieren en een kamer voor de commandant van Fermont. Elk blok heeft zijn eigen toiletten en wasruimtes.

Een bijzonderheid in Fermont is de foyer (cantine). Deze ruimte, oorspronkelijk de zevende slaapzaal, werd ingericht als ontmoetings- en ontspanningsruimte. In de winter van 1944 werden Amerikaanse troepen, die betrokken waren bij de slag om Bastogne (Ardennenoffensief) ingekwartierd in de kazerne van Fermont. Zij hebben de muren van de foyer versierd met een aantal muurtekeningen. Bekijk de foto's

De manschappenkeuken waar het eten wordt afgehaald

Elk ouvrage had, behalve een oficierskeuken, een keuken voor de manschappen, waar de maaltijden werden bereid (D). Het eten voor de manschappen op hun post in de gevechtsblokken werd per trein aangevoerd; de manschappen die in de kazerne verbleven, haalden hun eten af bij de keuken en aten aan opklapbare tafels in de gangen. In de kazernes was namelijk geen eetzaal voorzien; de manschappen aten aan tafels in de gangen van de kazerne of op hun gevechtspost. Alleen de officieren hadden een kleine eetzaal, die versierd was met muurschilderingen.
Tegenover de keukens lagen de magazijnen met de voorraden. Heel bijzonder in dit gedeelte is de broodoven. Klik op de foto voor meer foto's van de manschappenkeuken.

De waterpomp

Achter het hospitaal aan de hoofdgalerij bevindt zich een watertank met een inhoud van 45.000 liter water. De tank is van staal en ter plaatse in elkaar gelast.
Alle tanks in het werk zijn staal, omdat betonnen of gemetselde tanks kunnen scheuren.
Het water kwam uit een bron, die 11.000 liter water per dag leverde. Deze bron ligt op een diepte van 65 meter tegenover de watertank. Met een elektrische pomp werd het water naar de tank gepompt.Hier stond ook de water- zuiveringsinstallatie.


Door de muren van het werk sijpelt voortdurend water naar binnen en ook de condensvorming zorgt voor wateraanvoer. Vroeger werd dit opgevangen in de gangen en galerijen en op diverse plaatsen in het werk in metalen tanks opgeslagen. Het werd gebruikt als koelwater voor de motoren en wapens. Deze aanvoer bedroeg zo'n 33.000 liter per dag.
Tegenwoordig wordt deze aanvoer met behulp van een aantal tappunten gekanaliseerd en via een riool afgevoerd naar buiten, waar het water op ongeveer 700 m van het werk een beekje voedt.


Bekijk het munitiemagazijn schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Bezoek de elektrische centrale

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op woensdag 18 augustus 2021