De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
De Maginotlinie tijdens de oorlog en de gevechten in 1944

Na de wapenstilstand en de daaropvolgende bezetting van Frankrijk werden voor de propaganda en het thuisfront films gemaakt van de "glorieuze verovering van de Franse Maginotlinie" Van een aantal ouvrages werden bij deze akties blokken zwaar beschadigd door beschieting op korte afstand. De Duitse pioniers maakten een inventarisatie en beschrijving van de Maginotlinie en de Franse landsverdediging. Deze beschrijving werd opgenomen in het "Denkschift für die französische Landesbefestigung" dat in 1941 verscheen.

geheel of gedeeltelijk gesloopte ouvrages tijdens de oorlog
ouvrage gesloopt ontmanteld ouvrage gesloopt ontmanteld
Eth
X
Les Sarts
X
Bersillies
X
La Salmagne
X
bezoekbaar
Boussois
X
Le Chesnois
X
Thonelle
X
Veslones
X
Ferme Chappy
X
Four-à-Chaux zwaar beschadigd

In de loop van de oorlog werden uit veel ouvrages al het bruikbare materiaal weggehaald. Elektrische installaties en motoren werden gebruikt in de Duitse oorlogsindustrie. Tourelles en koepels werden gesloopt en verdwenen in de hoogovens. Voor dit werk werden vaak krijgsgevangenen, afkomstig uit de landen van het tegenwoordige Oostblok, ingezet. Alleen La Ferté en Fermont bleven geheel intact. De eerste vanwege de gebeurtenissen die er zich in mei 1940 hadden afgespeeld (waarbij de gehele bemanning om het leven kwam) en Fermont dat dienst deed als voorbeeld van een ouvrage dat zich met succes had verdedigd tegen een Duitse aanval en dat door veel militairen bezocht werd.

De tourelle AM is gedemonteerd, maar nooit afgevoerd. Het rek is na de oorlog geplaatst (Veslones) Naarmate de oorlog verstreek en de geallieerde luchtbombardementen op de industriële complexen heviger werden, gingen de Duitsers hun fabrieken onder de grond verplaatsen. Ook de Maginotlinie werd ingeschakeld. In de ouvrages Rochonvillers, Molvange, Métrich, Hackenberg, Michelsberg, Anzeling en Hochwald werden aanpassingen gedaan om er een ondergrondse fabriek te kunnen installeren. Ook vonden er allerlei proeven plaats; holle ladingen veroorzaakten veel schade aan koepels en in het ouvrage Four-à-Chaux vonden experimenten met gas plaats. Tijdens een test werd een complete tourelle uit een gevechtsblok geblazen.


De vernieuwde manschappeningang van ouvrage Schoenenbourg Bij hun terugtocht in 1944/1945 saboteerden Duitse troepen een aantal ouvrages in de Elzas. In ouvrage Hackenberg werd het M1 gedeetelijk opgeblazen en in ouvrage Michelsberg probeerden de terugtrekkende troepen tevergeefs de hoofdgalerij te laten springen. Vooral Ouvrage Hochwald kreeg het zwaar te verduren; alle gevechtsblokken en de kazematten in de anti-tankgracht werden met explosieven onbruikbaar gemaakt. De manschappeningang van Schoenenbourg werd zo zwaarbeschadigd, dat deze na de oorlog opnieuw opgebouwd is. Bij het verlaten van het ouvrage Hackenberg in 1944 lieten de Duitsers de aanwezig munitie ontploffen; het resultaat was dat de schokgolfdeur dichtviel en door het ontbreken van de deurpost krom werd.
Ook Amerikaanse troepen veroorzaken veel schade niet alleen bij de verovering van Simserhof en Hackenberg, maar ook door hun experimenten met holle ladingen Na vijf jaar oorlog en bezetting was de linie zwaar beschadigd. De ouvrages en kazematten in de sectoren Escaut, Maubeuge en Montmédy waren niet meer bruikbaar en dit gold ook voor alle Rijnkazematten. De vraag kwam naar voren of de Maginotlinie niet achterhaald was. Wat moest er gebeuren om deze weer enigszins bruikbaar te maken?

vorige pagina (De gevechten in 1940) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Het gebruik van de Maginotlinie in de Koude Oorlog)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op vrijdag 16 februari 2024