De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Het vredesverdrag van Versailles


De ondertekening van het Vredesverdrag van Versaille in 1919 (Bron:internet)

Op 18 januari 1919 begon de vredesconferentie in Versailles. De Geallieerden, de overwinnaars in de oorlog, stelden zonder de aanwezigheid van Duitsland een aantal strenge voorwaarden op, die moesten voorkomen dat Duitsland ooit nog een aanvalsoorlog zou kunnen beginnen. Op 28 juni 1919 werd in de Spiegelzaal van het paleis in Versailles, waar in 1871 koning Wilhelm I van Pruisen tot keizer van Duitsland was gekroond, het verdrag getekend tussen de Geallieerden en Duitsland. De laatste werd onder druk gezet om akkoord te gaan met de voorwaarden en te tekenen.


Enkele voorwaarden uit het vredesverdrag:

  • Duitsland was de hoofdschuldige aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het moest een oorlogsschuld van 132 miljard goudmarken betalen (65 miljard komt aan Frankrijk toe). Na lang geharrewar werd bij het akkoord van Lausanne (1932) de betaling opgeschort en met de komst van de Nazi's kwam er een eind aan de aflossing. Op 3 oktober 2010 werden de laatste schulden door de Bondsrepubliek afgelost.
  • Elzas-Lotharingen werd weer Frans grondgebied. De Duitse fortificaties gebouwd bij Straatsburg, Metz en Thionville kwamen in Franse handen.
  • Het Duitse leger werd ingekrompen tot 100.000 man en mocht geen generale staf hebben.
  • De linker Rijnoever werd door de geallieerden voor 15 jaar bezet. Dit was een drukmiddel om er voor te zorgen dat Duitsland de bepalingen van het vredesverdrag na zou komen. Frankrijk had dit gebied graag geannexeerd, maar dat stuitte op verzet bij de andere geallieerde mogendheden. Na de ontruiming door Frankrijk in 1935 bezetten bezetten Duitse troepen dit gebied op 7 maart 1936, zonder dat Frankrijk reageerde.
  • De Duitse "Hochseeflotte" moest aan de geallieerde mogendheden worden overgeleverd. De Duitse marine gehoorzaamde, maar op 21 juni gaf admiraal von Reuter het bevel om de vloot op de rede voor de haven van Scapa Flow tot zinken te brengen. Hierbij gingen 52 van 74 opgebrachte schepen verloren.
  • Op de linker Rijnoever moesten alle fortificaties worden vernield. Op de rechteroever mochten er binnen een afstand van 50 km geen fortificaties of verdedigingsposities gebouwd worden.
  • Het Saargebied werd voor 15 jaar onder mandaat van de Volkerenbond gesteld. Gedurende die periode mocht Frankrijk gebruik maken van de steenkolenmijnen ter compensatie van de oorlogsschade. In 1935 koos de bevolking bij een referendum voor de aansluiting bij Duitsland, wat een nieuw probleem in de grensverdediging veroorzaakte.

Wat was de uitwerking van dit vredesverdrag?
Feste Mutzig(Straatsburg)- batterij nr.1 met 10,5 cm kanonnen Duitsland ervoer dit verdrag als diep vernederend; de hierdoor veroorzaakte politieke onrust en de economische crisis in de dertiger jaren vormden de voedingsbodem voor de opkomst van het nazisme.
Groot-Brittannië trok zich terug in een isolationisme, waarbij zelfs de diplomatieke relaties met Frankrijk bekoelden. Het land stelde zich niet onvriendschappelijk tegenover Duitsland op.
In Amerika weigerde de Senaat het vredesverdrag te ratificeren. Het idee van president Wilson voor het oprichten van de Volkenbond, die de vrede tussen zijn leden moest bewaken, ging uit als een nachtkaars.
Zo kwam Frankrijk op diplomatiek gebied alleen te staan. Het kreeg de indruk dat het verdrag van Versailles niet dié veiligheid bracht die het gewenst had en het land voelde zich in de steek gelaten door zijn bondgenoten. Zonder bondgenoten bleef er maar één oplossing over: zich beschermen met een schild door het bouwen van een sterke defensieve grensverdediging.


Vorige pagina (De eerste Wereldoorlog) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Frankrijk beschermen tegen een aanval van Duitsland, maar hoe...?)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op dinsdag 20 februari 2024