De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Het ventilatiesysteem in de Maginotlinie

Lucht en in het bijzonder zuurstof is van levensbelang voor mensen. Zeker als er veel mensen op een relatief klein oppervlak en ook nog onder de grond bij elkaar zijn. Een fort is zo'n ruimte. Je vindt in de Maginotlinie daarom uitgebreide ventilatiesystemen.

Bij het afschieten van kogels en granaten komen een aantal gassen vrij, waaronder het gevaarlijke koolmonoxide (CO). Deze gassen moeten naar buiten kunnen stromen. In de oude forten trachtte men dit probleem op te lossen door een natuurlijk ventilatie te scheppen. Dit hielp wel enigszins, maar het was niet altijd afdoende. In de moderne betonnen forten die gebouwd werden rondom en na de vorige eeuwwisseling met de kleine (ondergrondse) ruimten en veel mensen was een mechanische ventilatie van levensbelang. In de Eerste Wereldoorlog werd gifgas gebruikt. Het was niet alleen gevaarlijk voor de soldaten in het veld, maar het gas kon ook forten binnendringen met alle gevolgen van dien. Welke oplossingen voor het ventilatieprobleem werden er in de Maginotlinie gebruikt?

De filterruimte in het artillerie-ouvrage Michelsberg In elke abri, kazemat, observatoire, ouvrage werd een mechanische ventilatie aangebracht. De buitenlucht werd door een opening in de wand aangezogen en met ventilatoren verspreid. Op blokken met een tourelle of alleen maar cloches was een gepantserde luchtin- en -uitlaat aangebracht. De vervuilde lucht werd afgezogen en naar buiten afgevoerd. Maar wat, als bij een vijandelijke aanval gifgasgranaten werden afgeschoten? Het gas werd dan met de buitenlucht naar binnen gezogen en verspreid met alle gevolgen van dien. Dit kon voorkomen worden door de aangevoerde lucht eerst door een filter te voeren, waarbij het gas uit lucht werd verwijderd. De gezuiverde lucht kon dan verspreid worden. Om dit te realiseren waren er filterruimtes in de grote ouvrages met luchtfilters (40 stuks voor ouvrage Fermont bijv.) en aantal luchtfilters (3 à 5) in elk gevechtsblok, abri of kazemat.

Luchtfilters
Filterruimte in een gevechtsblok (ouvrage Schiesseck) De luchtfilters zien er uit als een soort ton en hebben een gewicht van 230kg. Binnenin zit actieve koolstof en elementen met heel fijn filterpapier. Ze hadden een capaciteit van 1.000m3 per uur en een levensduur van 48 uur. Daarna moesten ze vervangen worden. Hiervoor had een ouvrage, kazemat of abri een aantal reservefilters. In 1939 konden deze filters de toen bekende gifgassen filteren. De officier die belast was met de controle op de ventilatie werd "officier Z" genoemd. Hij was o.a verantwoordelijk voor de alarmering in geval van een gasaanval.Er konden zich nu twee situaties voordoen:

  • Air Pur (zuivere lucht)
    In de rustige perioden (zuivere buitenlucht, geen gebruik van wapens) werd de buitenlucht aangezogen via de Manschappeningang en met de ventilatoren in het ouvrage verspreid. Elk gevechtsblok betrok de verse lucht vanuit de galerijen. Bij elk gevechtsblok moet de luchtsluis in de toegangsgalerij gesloten blijven, zodat alle ruimten in overdruk (3 tot 7mm waterkolom) komen. Vervuilde lucht en schietgassen worden zo naar buiten gedreven.
    NB. De inhoud van een ouvrage is dermate groot, dat bij bezoekbare ouvrages geen mechanische ventilatie noodzakelijk is.

  • Air Gazé (door gifgas vervuilde lucht)
  • Bij een gasalarm werden alle deuren gesloten en gingen de ventilatoren op volle kracht draaien. Op dat moment was er veel elektrische stroom nodig, zodat er in de elektrische centrale een extra dieselmotor met generator gestart moest worden. De aangevoerde buitenlucht werd eerst door filters geleid, zodat gezuiverde lucht verspreid werd in de kazerne en de galerijen. In elk gevechtsblok werd de luchtsluis gesloten, zodat het blok onafhankelijk van de rest van het ouvrage funktioneerde. De aangevoerde buitenlucht werd nu in het gevechtsblok zelf door de filters gezuiverd en verspreid.

Ondanks deze maatregelen moest elke soldaat en officier te allen tijde zijn gasmasker bij zich dragen.


Vaste koepel voor granaatwerper en luchtverversing schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De energievoorziening)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zaterdag 17 februari 2024