De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
STG - Section Technique du Génie

Op 31 december 1935 werd de CORF ontbonden. Hiermee verdween het coördinerende orgaan, dat acht jaar lang voor een homogene opbouw van de Maginotlinie had gezorgd. Maar de linie was nog lang niet af. Hoe nu verder?
Het jaar 1936 werd gemarkeerd door twee belangrijke gebeurtenissen:

  • In maart bezetten de Duitse troepen gewapenderhand het Rijngebied. Het gevaar voor een plotseling aanval was toegenomen.
  • In oktober verklaarde België zich neutraal. Een gemeenschappelijke verdediging van beide landen was nu onmogelijk en daarmee een eventuele aktie van het Franse leger richting België.

De herbewapening van Duitsland en de toenemende agressie van Hitler deden Frankrijk inzien, dat er haast was bij het afmaken van de verdedigingslinies in het noorden en noordoosten. Maar wie ging nu wat doen?

De Section Technique du Génie was in feite een studiebureau dat tot opdracht had om op fortificatiegebied te zoeken naar veranderingen en verbeteringen in de vorm en opbouw van de verdedigingsmiddelen. Ze maakte gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de artillerie en de industriële mogelijkheden. Deze studies leidden tot het samenstellen van bouwplannen, instructies, technische notities en reglementen om te gebruiken als uitgangspunt voor de bouw van verdedigingswerken. De STG nam geen deel aan de eigenlijke bouw.
De dienst was opgericht in 1886 en ressorteerde direct onder de Minister van oorlog. In 1928 kreeg de STG de opdracht om plannen en voorschriften te maken voor de bouw van de Maginotlinie. Vanaf 1935 was deze de enige instantie die de voorschriften voor de bouw van verdedigingswerken maakte. Er kwamen notities, instructies en standaardontwerpen voor de door de MOM te bouwen constructies. De commandanten van de grote eenheden (BEF, RM) gebruikten echter vaak hun eigen ontwerpen voor de bouw van blockhaus en andere opstellingen in hun sectoren en weken dus af van de ontwerpen van de STG.
Er ontstond een veelheid aan bouwwerken en door de grote diversiteit aan pantserdelen die hiervoor nodig was, kon de industrie de vraag hiernaar niet honoreren. Het gevolg was dat veel blockhaus geen pantseronderdelen (schietgats voor kanonnen en mitrailleurs, deuren, ventilatie) hadden. Dit kwam de gevechtskracht niet ten goede en ook een goed bescherming tegen vijandelijke artillerie liet te wensen over.
De CORF had ouvrages en kazematten gebouwd volgens een goed doordacht vuurplan. De blockhaus werden vaak lukraak ergens gebouwd zonder hiermee rekening te houden. Als bewapening waren er mitrailleurs (8mm Hotchkiss), lichte mitrailleurs (FM) en anti-tankkanonnen. Dit waren oude marinekanonnen van 47mm en 65mm, die gemonteerd werden op een crinoline affuit.

Kazemat voor één 75mm kanon. Het schietgat rechts is voor een FM (Villy West) Kazemat voor twee 75mm kanonnen (Biesenberg) Om in bepaalde sectoren de artillerievuurkracht te versterken, werden er kazematten voor één of twee veldkanonnen van 75mm gebouwd. De modellen waren gebaseerd op de casemate de Bourges, zoals die gebouwd waren in sommige ouvrages. Bij de mobilisatie moesten er één of twee 75mm veldkanonnen naar binnen worden gereden. Het nadeel was dat ze slechts een klein schootsveld hadden.Een beschrijving van alle mogelijke modellen van de STG-kazematten en blockhaus is een bijna onmogelijke opgave. Vandaar een aantal foto's.....

Blockhaus voor twee 25mm anti-tankkanonnen en twee 8mm Hotchkissmitrailleurs (Mont de la Justice) Blockhaus voor een 25mm anti-tankkanon en een 8mm Hotchkiss mitrailleur Blockhaus voor twee anti-tankkanonnen en twee 8mm Hotchkiss mitrailleurs Kazemat met alleen mitrailleurs en een Pamartkoepel

vorige pagina (De opbouw van de intervalkazematten) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Gebouwd door de veldtroepen)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 19 februari 2024