De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Rehabilitatie - een nieuw begin


Toen de Franse Genie stopte met het onderhoud aan de ouvrages, leek het of de Maginotlinie gedoemd was om te verdwijnen. De illegale bezoeken namen een aanvang en veel materiaal verdween, veelal richting de verzamelaars. Maar in de jaren 70 van de vorige eeuw werden ouvrages heel voorzichtig voor publiek opengesteld. Zou het leger nu eindelijk zijn geheimen prijsgeven? De ouvrages La Ferté, Fermont en Hackenberg verwelkomden honderden nieuwsgierige bezoekers. In de loop de jaren werden ouvrages overgedragen door het leger aan stichtingen die zorg gingen dragen voor de restauratie en instandhouding. Ook gemeenten kochten soms een ouvrage om het onder te brengen in een stichting die zich ging bezighouden met de restauratie. Langzamerhand volgden ook kleinere objecten zoals abri's en kazematten, waarbij privé personen vaak aan de basis van de een restauratie stonden. Er wordt naar gestreefd om de bezoekbare plaatsen zo authentiek mogelijk in te richten. Dit is vaak heel moeilijk omdat materiaal wijd en zijd verspreid is en soms pas na lang zoeken te voorschijn komt. Vaak werd een verlaten en al gedeeltelijk gesloopt object ontdaan van bruikbaar materiaal. Ook technische installaties worden weer opgebouwd; in veel ouvrages en ook kazematten kun je de motor(en) weer horen draaien.

Op de volgende pagina's Wat kun je bezoeken? staan de voor het publiek toegankelijke ouvrages, abri's en kazematten. Als hoofdbron voor de informatie dient de site Wikimaginot. Deze Franse site probeert alle nog bestaande en ook niet meer aanwezige objecten van de Maginotlinie in kaart te brengen en te documenteren. Veel bezoekbare objecten hebben een eigen internetsite.

vorige pagina (De Maginotlinie wordt buiten gebruik gesteld - begin van de afbraak) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Wat is bezoekbaar in de Maginotlinie)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 19 februari 2024