De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Het transport in de ouvrages

Het transport van materiaal en bovenal munitie, was belangrijk in de Maginotlinie. Op deze pagina wordt het interne transport in de ouvrages beschreven. Voor de externe aanvoer klik op wegen en spoorlijnen
Bij het interne transport binnen de ouvrages moeten we onderscheid maken tussen de infanterie- en de artillerie-ouvrages.
Infanterie-ouvrages waren kleine ouvrages die bestonden uit twee tot vier blokken, waarvan één tevens dienst deed als ingang. De aanvoer van materiaal en munitie gebeurde met vrachtauto's. Alles werd uitgeladen en met mankracht via het trappenhuis naar de diverse (kleine) magazijnen gebracht. Het ging hierbij om mitrailleurpatronen, anti-tankgranaten, handgranaten en mijnen.
Een aantal ouvrages en ook kazematten hadden de beschikking over twee 81mm mortieren. Voor deze munitie was een apart magazijn voorzien. In de schietkamers van de blokken lag munitie opgeslagen die, als dat nodig was, werd aangevuld door de bemanning vanuit de opslagruimten. Bij de bouw van de blokken was rekening gehouden met het in een later stadium installeren van liften.

Transport in een artillerie-ouvrage

Een locomotief met munitiewagons (Tekening: V. Vermeulen) Het transport van munitie en materiaal was in de grote ouvrages een ingewikkelde aangelegenheid. Er waren twee mogelijkheden ontworpen voor de externe bevoorrading, nl. per smalspoor of met vrachtauto's. Een Munitie-ingang voor vrachtauto's was kleiner dan een ingang voor de aanvoer met een smalspoortrein. Niet altijd was het budget toereikend om smalspoor in een sector aan te leggen. Een ouvrage kreeg had al wel een ingang voor een trein, maar werd bevoorraad door vrachtauto's. Klik hier voor een overzicht van de ouvrages.
De vrachtauto's of de trein reden naar binnen in de munitie-ingang, waar de lading werd overgeslagen op kleine wagonnetjes. Deze werden dan verder getransporteerd, hetzij gelijkvloers, via de lift of over een hellend vlak naar de hoofdgalerij. Eenmaal beneden in de hoofdgalerij bracht een elektrische locomotief de wagonnetjes dan naar het grote munitiemagazijn (M1) of bij te ontbreken hiervan naar de kleinere magazijnen (M2).
In een gevechtssituatie werd de elektrische trein gebruikt voor het transport van het M1 naar M2. Ook werden de caissons met de lege hulzen vanuit het M2 teruggebracht naar het M1. Bij niet-geëlektrificeerd smalspoor werden de wagons met de hand geduwd. Meestal waren de afstanden niet groot. Dit was bijv. het geval in de artillerie-ouvrages in de Alpen. De trein werd ook gebruikt voor materiaaltransport, het brengen van de soep en koffie voor de bemanningen van de gevechtsblokken, die in tegenstelling totdat wat filmbeelden en foto's suggereren, altijd moesten lopen. Dit soort beelden is afkomstig uit de propagandafilms.

Liften Twee liften in de Munitie-ingang (Ouvrage Fermont)

Liften in Ouvage Fermont
Blok aantal capaciteit hoogte(*) snelheid
EH 1 2.000kg 21m 0,35m/s
EM 1 2.500kg 19m 0,35m/s
  1 5.000kg   0,15m/s
1 1 2.500kg 32m
2 1 420 35m
3 1 420kg 42m
4 2 2.500kg 36m
5 1 1.000kg 36m 0,20m/s
6 1 420kg 26m
7 geen   21m
(*) hoogte van de schacht

In artillerie-ouvrages waar de hoeveelheden munitie groter en zwaarder waren, hadden vrijwel alle blokken één of meer liften. Als voorbeeld is ouvrage Fermont genomen. In de munitie-ingang diende de vijf-tons lift voor het transport van munitie en de elektrische locomotief. Blok 4 is een artillerieblok met drie 75mm kanonnen (zgn. Casemate de Bourges). Vanwege het grotere munitieverbruik heeft dit blok twee liften. Alle liften werden elektrisch bediend; een contra-gewicht zorgde er voor dat ze gemakkelijk op en neer gingen. Als de stroom uit zou vallen, konden ze ook met de hand bediend worden zij het dat ze in een dergelijk geval tergend langzaam zouden gaan.
In tegenstelling tot wat de propagandafilms ons doen geloven, moesten de manschappen zich verplaatsen via het trappenhuis.

granaatgewicht
soort
gewicht(*)
75mm
6,5kg
81mm
3,2kg
135mm
19,0kg
(*)afhankelijk van type
granaatgewicht
soort
gewicht(*)
37mm
0,9kg
47mm
1,5kg
50mm
0,9kg
(*)afhankelijk van type

De munitie werd vanzelfsprekend niet per stuk omhoog gebracht. De granaten van 75mm zaten in een metalen kast met een inhoud van 50 stuks. Zij wogen gevuld een paar honderd kilo. Hetzelfde geldt voor de mortiergranaten van 81mm en de houwitsergranaten van 135mm. Mitrailleurpatronen zaten in houten kisten.vorige pagina (De energievoorziening) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Munitiemagazijnen)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zaterdag 17 februari 2024