De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
De " nieuwe fronten" - 1934-1938

Op 6 juli 1934 werd als vervolg op de Wet Maginot een nieuwe wet aangenomen, waardoor er nog een krediet van 1.275 miljoen FFR vrijkwam. Er werd een nieuwe serie bouwwerken opgestart, maar vanwege de beschikbare kredieten werden alle artillerieblokken geschrapt; alleen de hoognodige gevechtsblokken en infrastructuur werd gebouwd. Een aantal geplande ouvrages werd helemaal niet meer gebouwd. In feite werden er in de RF Lauter maar drie infanterie-ouvrages gebouwd.

In 1933 kwam Hitler aan de macht en vanaf 1934 ging Duitsland herbewapenen en voerde het een verplichte dienstplicht in. In 1935 was er een volksstemming in het door de Volkerenbond bestuurde Saargbied; unaniem koos de bevolking voor aansluiting bij Duitsland. In 1936 bezette Duitsland weer de linker-Rijnoever en verklaarde België zich neutraal. De problemen stapelden zich op, maar welke acties werden er ondernomen?

Vanaf 1934 werden er op de volgende plaatsen ouvrages en kazematen gebouwd:
  • tussen het Saarggebied en ouvrage Simserhof de infanterie-ouvrages Haut-Poirier, Welschhoff en Rohrbach (fort Casso. Daarnaast kwamen 9 kazematten tot stand. Alleen Rohrbach had artilleriebescherming van Simserhof.(nummer 11 op de kaart)
  • in het noorden langs de Belgische rond Maubeuge: Les Sarts, Bersillies, La Salmagne en Le Bouissois. Meer naar het westen werd alleen het infanterie-ouvrage Eth gebouwd. Ook hier werden de artillerie-ouvrages geschrapt. Door het ontbreken van artillerie werden deze ouvrages in mei/juni 1940 het slachtoffer van de gevreesde Duitse 8,8cm kanonnen.(nummer 13 en 14 op de kaart)
  • Om een doorstoot vanuit Belgisch Luxemburg tegen te houden, werd het bruggenhoofd Montmédy gebouwd. Hier kwamen twee artillerie- en twee infanterie-ouvrages. Ouvrage La Ferté had geen bescherming in het westen en werd in mei 1940 het slachtoffer van een zware Duitse aanval, die het leven aan de gehele bemanning kostte. In het oosten was het gat tussen Ouvrage Velosnes en Fermont 13 km breed, zodat wederzijdse steun niet mogelijk was.(nummer 12 op de kaart)

De onderstaande schema's geven een overzicht van de ouvrages waarvan de bouw in 1934 is aangevangen
Nieuwe fronten vanaf 1934
Uitbreiding RF Lauter M
Infanterie-ouvrages Haut-Poirier (O220)
Welschoff (O240)
Rohrbach (O250)
9 kazematten

bruggenhoofd Montmédy M
Artillerie-ouvrages Le Chenois             
Veslones
Infanterie-ouvrages La Fertê
Thonelle
12 kazematten
Nieuwe fronten vanaf 1934
Noordgrens (Maubeuge) M
Infanterie-ouvrages Eth                                   
Les Sarts
Bersillies
La Salmagne
Le Boussois

De O-nummers verwijzen naar het nummer waarmee het werk aan het telefoonnet was verbonden.
Foto's RF Lauter
Ouvrage Haut Porier (blok 1) Opvallend zijn het grote aantal koepels; op de voorgrond een valse koepel
Foto's Bruggenhoofd Montmédy
Foto's Noordgrens (Maubeuge)
Vanaf 1936-1940 probeerde de genie met alle mogelijke middelen de diverse gaten in de sectoren vol te bouwen met kazematten, blockhaus, prikkeldraadversperringen,anti-tankversperringen, enz.
  • De bevolking van het Saargebied had bij een volksstemming in 1935 voor aansluiting bij Duitsland gekozen. De grens van dit gebied,gelegen tussen de RF Metz en de RF Lauter, werd verdedigd door inundaties die beschermd werden door kazematten.(nummer 15 en 20 op de kaart)
  • In het zuiden van de Elzas tegen de grens met Zwitserland werd nog een kazemattenlinie met enkele artilleriekazematten gebouwd om een Duitse aanval vanuit Zwitserland tegen te houden. (nummer 16 op de kaart)
  • Om het gat van 12 km tussen de ouvrages Fermont en Veslones op te vullen, werd het plateau van Marville versterkt met een aantal blockhaus voor mitrailleur en anti-tank-kanon. (nummer 17 op de kaart)
  • Langs de Maas, in de Ardennen en langs de grens met België verrezen blockhaus en veelal kleine opstellingen voor een mitrailleur en/of anti-tankkanon.(nummer 18 en 19 op de kaart)
          M Klik voor de kaartIn december 1936 was de CORF als coordinerend bouworgaan opgeheven. De Genie nam de taken over en maakte ontwerpen voor kazematten en blockhaus. Ook de legercommandanten ontwikkelden bouwplannen en zo ontstond een wildgroei aan versterkingen. Veel van deze werkzaamheden werden uitgevoerd door de gemobiliseerde militairen om de bouwkosten te drukken. Men noemt dit ook wel Main-d'œuvre Militaire (MOM).Veel van deze kleine blockhaus hebben een geringe verdedigingswaarde. Door een enorme vraag naar pantserdelen kon de industrie dit tempo niet volgen; veel bouwwerken bleven dan ook half afgebouwd.
Tijdens de Drôle de Guerre (sept. 1939-mei 1940) werden door het MOM=Main d'Œuvre Militaire honderden km anti-tankrails geplaatst, loopgraven gegraven, vernielingen gereedgemaakt en andere werkzaamheden verricht. De gemobiliseerde soldaten moesten dit werk verrichten onder vaak barre omstandigheden. Het werd een race tegen de klok...


vorige pagina ( De opbouw van de "Oude Fronten") schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De indeling in sectoren)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 19 februari 2024