De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
De " oude fronten" - 1929-1934

Na de inwerkingtreding van de Wet Maginot kwamen officieel de vastgestelde kredieten vrij en kon begonnen worden met de bouw. Maar was er dan nog niets gedaan?  Na een heftige rede van de Italiaanse dictator Mussolini, waarin hij de teruggave van de stad Nice en de Savoie eiste, was men op 4 september 1928 begonnen met de bouw van ouvrage Rimplas. Begin 1929 werd een aanvang gemaakt met de planning en de bouw van drie ouvrages:
  • Rochonvillers op het plateau van Aumetz
  • Hackenberg dat was geprojecteerd als twee halve forten met gezamenlijke ingangen, ondergrondse infrastructuur en verbonden door een gracht die verdedigd werd door kazematten. Van de voorziene 30 gevechtsblokken zijn er uiteindelijk maar 19 gebouwd.
  • Hochwald werd gebouwd op de westelijke en oostelijke hellig van een heuvel. Ook hier waren er gemeenschappelijke ingangen en infrastructuur. De twee halve forten werden verbonden door een lange gracht die over de heuvel liep en verdedigd werd door een aantal infanteriekazematten.
  • Simserhof was ontworpen als een fort met een geconcentreerde bewapening. Ook hier werd later gekozen voor twee halve forten. Gezien de vlakke ligging van het terrein was een verdedigbare gracht niet nodig.

De toenmalige minister van oorlog, Paul Painlevé, had deze prioriteiten vastgesteld en hiervoor ook de nodige kredieten van de regering verkregen. Tijdens de bouw kon men de nodige ervaring opdoen en ook oplossingen zoeken voor de problemen die zich bij dergelijke grote projecten voordeden. Al vanaf 1930 kwam de ontwerpers tot de ontdekking dat de bouwkosten te hoog werden en ging men,mede door de economoische crisis van 1929, bezuinigen. De bezuinigingen troffen vooral de artillerie en meer en meer werd deze helemaal geschrapt. De onderstanande schema's geven een indruk van de ouvrages waarvan de bouw in 1929/1930 is aangevangen.
Als je op de Klik op dit symbool voor een kaart klikt, toont een kaart het besproken gedeelte.

Het font was verdeeld in twee belangrijke versterkte gebieden;deze worden (Région Fortifiée) genoemd. Het waren de RF Metz en de RF Lauter. Ze worden verderop aangeduid met RF De twee belangrijkste versterkte gebieden: Metz en Lauter
Eerste bouwperiode vanaf 1930
Centrale gedeelte RF Metz  M
Artillerie-ouvrages Rochonvillers (A8)
Molvange (A9)
Métrich (A17)
Hackenberg (A19)
Anzeling (A25)
tussenwerken Soetrich (A11)
Kobenbusch (A13)
Galgenberg (A15)
Billig (A18)
Mont des Welches (A21)
Michelsberg (A22)
Infanterie ouvrages Immerhof (A10)
Bois Karre (A12)
Oberheid (A14)
Sentzich (A16)
Coucou (A20)
Bois de Bousse (A24)
Eerste bouwperiode vanaf 1930
Eerste gedeelte RF Lauter M
Artillerie-ouvrages Simserhof (O300)
Hochwald (E700)
tussenwerken Schiesseck (O350)
Grand-Hohékirkel (O450)
Otterbiel (O400)
Four à Chaux (O600)
Schoenenbourg (O800)
Infanterie ouvrage Lembach (O550)

De A-nummers verwijzen naar de codenamen van de ouvrages.
De O-nummers verwijzen naar het nummer waarmee het werk aan het telefoonnet was verbonden.
Foto's Ouvrages RF Metz
Ouvrage Rochonvillers (blok 5) bewapend met drie 75 mm kanonnen model 1929 en een 135 mm zware mortier


Foto's Ouvrages RF La Lauter


De tweede bouwperiode begon in 1931. Hoewel men profiteerde van de eerder opgedane ervaring en dus sneller kon bouwen, deed het gebrek aan geld zich al duidelijk voelen. Ondanks een zekere standaardisatie, besloten de ingenieurs om de bouw van een aantal gevechtsblokken, kazematten, abri's naar een volgende bouwfase door te schuiven. Zo werden geplande artillerie-ouvrages gebouwd als infanteriewerken en werd veel niet gebouwd. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog kwam deze bouwfase niet meer tot stand.
Tweede bouwperiode vanaf 1931
Uitbreiding RF Metz (west) M
Artillerie-ouvrages Fermont (A2)
Latiremont (A3)
Bréhain (A6)
Infanterie ouvrages Ferme Chappy (A1)
Mauvais Bois (A4)**                     
Bois du Four (A5)**
Aumetz(A7)**
** gepland als artillerie-ouvrage

Tweede bouwperiode vanaf 1931
Uitbreiding RF Lauter M
tussen de Biesenberg en Lembach: 33 kaz.
tussen Schoenenbourg en de Rijn: 10 abri's en 30 kaz.
langs de Rijn: derde kazematten linie: 10 kazematten

Uitbreiding Noorden (vanaf 1932) M
Noorden Forêt de Raismes: 12 kazematten                 
Forêt de Mormal:   13 kazematten
Tweede bouwperiode vanaf 1931
Uitbreiding RF Metz (oost) M
Infanterie ouvrages Bovenberg (A27)**
Denting (A28)
Village de Coume (A29)
Annexe N. de Coume (A30)
Coume (A31) (**)
Annexe S. de Coume (A32)  (*)
Mottenberg (A33)**
Kerfent (A34)**
Bambesch (A35) (**)
Einseling (A36)**
Laudrefang (37) (*)**
Téting (A38) (**)
(*)  voorzien van 81 mm mortieren
** gepland als artillerie-ouvrage
RF Metz (West) Ouvrage Fermont (blok 6) met twee GFM koepels en een mitrailleurhefkoepel
RF Metz (Oost)
Ouvrage Bovenberg (blok 3) zwaar beschadigd door Duitse artilleriebeschieting
vorige pagina ( De wet Maginot van 1930) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De opbouw van de "Nieuwe Fronten")

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 19 februari 2024