De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Draai- en heftourelles in de fortificatie - een kleine geschiedenis

Artillerietourelles in de forten vóór 1914
In de forten die gebouwd waren tussen 1873 en 1914 werden verschillende typen artillerietourelles ingebouwd. De ontwikkelingen in de artillerie (grotere kalibers, langere afstanden) en zeker de komst van de brisante granaat leidden tot de opstelling van de artillerie onder bepantsering. Naast pantserkazematten werden pantserkoepels ontwikkeld. Ze berustten op de volgende principes:
  • draaitourelles
    Het eerste model (Mougin) was gemaakt van gehard gietijzer, dat in die tijd veel gebruikt werd. In Duitsland was vooral de firma Grüson en later Krupp specialist op dit gebied. Latere modellen waren van gelaagd staal dat taaier en sterker was. Doordat de kanonnen naar buiten staken, was dit model kwetsbaar voor vijandelijke artillerievuur.
  • heftourelles
    Dit type tourelle is normaal ingetrokken, maar om te vuren kan de tourelle omhoog (in batterij) komen om daarna naar beneden te zakken. Beide typen kunnen 360°. draaien. Een dergelijke tourelle is minder kwetsbaar voor vijandelijk vuur omdat alleen het dak zichtbaar is. In de Maginotlinie is dit type algemeen gebruikt.
De enorme Mougin tourelle (1876) op fort Villey-le-Sec (Toul)
De intrekbare tourelle Bussiè re met twee 155mm kanonnen werd hydraulisch bediend (Fort Souville - Verdun)
Overzicht verschillende type draai- en hefkoepels
     
kanonnen
     
naam type (1) ontwerp aantal kaliber (2) schootsafstand gewicht (3) gebouwd
Mougin draai 1876 2 155mm L 7.600m 180 ton 25
Saint-Chamond draai 1888 2 155mm L 7.500m 180 ton 1
Mont-Luçon draai 1890 1 155mm C 3.500m ?? 1
Mont-Luçon draai 1908 1 155mm C 6.800m ?? 2
Bussière(4) heffen 1888 2 155mm L 7.600m 184 ton 1
Galopin heffen 1889 2 155mm L 7.500m 200 ton 5
Galopin heffen 1903 1 155mm R 7.200m 70 ton 12
Galopin(5) heffen 1901 2  75mm R 4.900m 42 ton 58
(1) draai = draaikoepel (360°)
   heffen/draaien = normaal ingetrokken; komt omhoog om te schieten (in batterij)
(2) L(ong) = lange loop; C(ourt) = korte loop (houwitser)
    R(accourci) = kanon met verkorte loop
(3) gewicht van het draaibare of hefbare gedeelte van de koepel
(4)Werd hydraulisch bediend
(5)Bekend onder de naam tourelle 75mm R model 1905

Mitrailleurhefkoepel

Mitraileur tourelle met twee Hotchkiss mitrailleurs In de 19e eeuwse forten werden ook mitrailleurtourelles geïnstalleerd. Aanvankelijk werden mitrailleurs alleen gebruikt voor de verdediging van de droge gracht. In 1893 werd een mitrailleurtourelle ontworpen die na 1899 werd uitgerust met twee 8mm Hotchkiss mitrailleurs. Deze tourelle werd bovenop een fort gezet zodat de omgeving met mitrailleurvuur bestreken kon worden. Tijdens de artilleriebeschieting moest een mitrailleurtourelle ingetrokken blijven, want hij was slechts bestand tegen geweerkogels en granaatscherven. Bij een vijandelijke infanterieaanval moest hij snel omhoog kunnen komen om de aanval te breken. Een grote vuurkracht was dus noodzakelijk. Elke tourelle was uitgerust met twee 8mm Hotchkiss mitrailleurs en hij rustte op een centrale zuil, waaraan een contra-gewicht was bevestigd; het geheel werd met de hand bediend. Een complete tourelle woog 25 ton. Vanaf 1895 tot 1914 werden er 87 exemplaren gebouwd.

Kies Artillerietourelles of infanterietourelles voor meer informatie.

vorige pagina (Anti-tankbewapening) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Tourelles met 75mm kanonnen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op dinsdag 20 februari 2024